Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

PHÚC PHẬN DO CHÍNH TÂM TẠO RA


PHÚC PHẬN là do CHÍNH 'TÂM' tạo ra. 

Hãy YÊU   TIẾC và CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG TINH THẦN và THÂN THỂ của minh. Nếu làm được NHỮNG ĐIỀU ĐÓ thì CUỘC ĐỜI bạn SẼ HOÀN TOÀN ĐỔI MỚI:) 
Nếu KHÔNG TIN ??? TẠI SAO CÓ NHIỀU NGƯỜI CÙNG CỐ GẮNG, nhưng có người gặp được THUẬN LỢI, người khác thì không?
Http://www.facebook.com/NuocCherry 
Http://www.nuoccherry.blogspot.com