Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

TIẾNG CƯỜI LÀ NGÔN NGỮ CHUNGKhoảng trời XANH MÊNH MÔNG

Và đồng cỏ XANH NGÚT NGÀN
TIẾNG CƯỜI là NGÔN NGỮ CHUNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
Xin hãy nói cho tôi TẠI SAO ???
Khi CÓ BAO NGƯỜI ĐANG CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
Thì chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn...

Http://www.facebook.com/NuocCherry
Http://www.nuoccherry.blogspot.com