Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015


Cuộc đời con người có vô số lựa chọn

Có MỘT SỰ LỰA CHỌN mãi mãi không bao giờ sai
Đó là chọn ÁNH SÁNG và SỰ KIÊN CƯỜNG. 
Cuộc đời con người cũng có rất nhiều con đường
Có một con đường mãi mãi rộng mở
Đó là CON ĐƯỜNG DƯỚI CHÂN..
http://www.nuoccherry.blogspot.com