Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015


Tôi muốn gửi lời CẢM ƠN TỚI NHỮNG KHUYẾN ĐIỂM trên cơ thể mình, chúng làm tôi nhận ra những thiếu sót của mình, CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐÃ CƯỜI tôi, HỌ ĐÃ CHO tôi MỘT SỨC MẠNH vô cùng bền bỉ'
http://www.nuoccherry.blogspot.com