Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015


Nếu bạn có thể YÊU CON CÁI , bất chấp đống bừa bộn mà chúng bày ra;

YÊU MẸ BẠN, bất chấp tính hay cằn nhằn của bà;
CHA BẠN, ngay cả khi ông quá cố chấp;
EM GÁI BẠN, ngay cả khi nó luôn bê trễ;
BẠN CỦA BẠN, ngay cả khi cậu ta thường quên trả lại món tiền đã vay
Vậy là bạn biết cách yêu những người không hoàn hảo và CHẮC CHẮN LÀ CÓ THỂ YÊU BẢN THÂN MÌNH http://www.facebook.com/NuocCherry 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét