Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

SỨC KHỎE CỦA CƠ THỂ là ĐẠI DIỆN CHO SỰ HẠNH PHÚC TỪ BÊN TRONG


Sức khỏe không tốt cũng là biểu hiện với mục đích mang lại những thông điệp.
Nó muốn nói rằng bạn sẽ bị bệnh nếu như bạn không THAY ĐỖI CÁCH SỐNG HOẶC THAY ĐỖI MÔI TRƯỜNG.

BẠN BỊ BỆNH TỨC LÀ NÓ MUỐN BẠN THAY ĐỔI. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét