Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

MỘT TRONG NHỮNG MỐI QUAN HỆ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BẠN


Làm sao để bạn giữ một mối quan hệ tốt với cơ thể bạn? Bằng cách làm theo những điều mà chính bạn đã biết về các mối quan hệ lành mạnh

Thứ nhất, bạn biết rằng các mối quan hệ tốt đều được xây dựng dựa trên việc lắng nghe. Bạn có chú ý lắng nghe cơ thể mình không? Thực sự lắng nghe ấy? Có thể nó đang cố nói với bạn điều gì đó đấy.

Thứ hai, bạn biết rằng thấu hiểu và thông cảm chính là trung tâm của các mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có cố gắng hiểu những gì cơ thể mình cần không? Bạn sẽ không làm tổn thương một người bạn tốt, vậy bạn có biết khi nào thì bạn đang làm tổn thương chính mình?

Những mối quan hệ tốt cũng được xây dựng trên sự tử tế. Bạn có đối xử tốt với cơ thể mình mà không nuông chiều nó quá mức không? Bạn có biết rằng đôi khi nói “không” có thể lại là một việc tốt mà bạn làm cho cơ thể mình? Bạn có đủ mạnh mẽ để biết khi nào thì cần cố dấn lên và đủ thông minh để biết khi nào thì nên lùi lại?

Và cuối cùng, bạn cũng đã biết rằng các mối quan hệ tốt đều phát triển dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Bạn có tôn trọng cơ thể mình bằng những thứ bạn nạp vào cho nó, và cách bạn đối xử với nó? Bạn có tin tưởng rằng nó trung thành với bạn, như cách bạn trung thành với nó?

Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của bạn chính là mối quan hệ với cơ thể mình. Đó là mối quan hệ mà bạn không bao giờ Vứt bỏ được. Một mối quan hệ mà bạn sẽ có suốt cả cuộc đời, cho nên nó chính là mối quan hệ mà bạn sẽ MUỐN, VÀ CẦN, LUÔN LUÔN NUÔI DƯỠNG.

Hãy chăm sóc cơ thể mình thật tốt – bạn đang có một cơ thể tuyệt vời đấy.
https://www.facebook.com/NuocCherry?ref=hl  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét