Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

HẠNH PHÚC LÀ DO CHÍNH MÌNH NẮM BẮT



Duyên là do trời định..

     Phận   là do người tạo ra...
..

Hạnh Phúc là do chính mình nắm bắt:) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét